Kleine groepen 1, beveiliging leck 2, ein sjoan pekske 3, 3 daag neet aanne koaj Grote groepen 1, fabeltjes krant 2, gemaskerd bal 3, motorclub patronaater Waages 1, eric op ein vraemd nés 2, mit vastelaovend kômme weer tot laeve 3, mit de vastelaovend wie ein raket Kroekestop 1, weer gaeve ‘t uch te doon 2, weer plekke 3, mit indy veurop drie daag in galop einzelgangers 1, ich hoaj de Bokkeriejer hoag 2, wo is miene Peter? 3, Hamstring Duo’s - trio’s 1, load om awt iezer 2, weer zeen betast 3, fu jong haai
truuk